Тагнуулын Ерөнхий газраас 90 жилийн ойдоо зориулан бэлтгэсэн "Түүхэн товчоо" баримтат кино