92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Холбоо барих
  • Хаяг:  Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Жуулчны гудамж-3
  • Ерөнхий зохицуулагчийн утас:  92263017
  • Факс:  92263656
  • Хэвлэлийн төлөөлөгчийн утас:  92263666
  • Иргэдээс мэдээлэл хүлээн авах нээлттэй утас:  1-800-1280
  • Төрийн болон албаны нууцтай холбоотой мэдээ мэдээлэл авах, өгөх:  92263535
  • И-мэйл:  pressinfo@gia.gov.mn