92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
"ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ-ҮНДЭСНИЙ АЮЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАТАЛГАА"ЭСЭЭ БИЧЛЭГИЙН УРАЛДААН - 2022

НИЙТЭЛСЭН: 2022-10-17 өдөр 14:15:0 цаг           ҮЗСЭН: 95164