92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Ахмадын холбоо 50 жил
  • ТЕГ-ЫН АХМАДЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТҮҮХЭН ТОВЧООН
    НАХЯ-ны Намын хорооны товчооны 1970 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хурлаар ахмад алба хаагчдынхаа талаар авч хэлэлцэн, тогтоол гаргаж Намын хорооны дэргэд “Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтний зөвлөл”...
    2020-03-27 17:25:29 Дэлгэрэнгүй