92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТЭЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН АРГА ТУРШЛАГААС ХУВААЛЦЛАА
Нэгдсэн Үндсэний Байгууллагын (НҮБ) Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас Монголбанк, Санхүү мэдээллийн алба, Гадаад харилцааны яам болон Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлтэй хамтран “Терроризмыг санхүүжүүлэх болон үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх (Төр бус оролцогчид)-тэй тэмцэх” сэдэвт семинарыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгууллаа.
Тус семинарт Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн гишүүн байгууллагын 80 гаруй  албан тушаалтнууд уригдан оролцсон бөгөөд НҮБ-ын мэргэжилтнүүд “НҮБ-ын терроризмыг санхүүжүүлэх, үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхийг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоо болон холбогдох олон улсын стандарт”, “Их британи, Умард ирландын нэгдсэн вант улсын терроризм болон терроризмыг санхүүжүүлэх хэргүүдийг мөрдөн шалгах ажиллагааны арга барил” болон “Терроризмтэй холбоотой хэргийг хянан шийдвэрлэхэд шүүхийн гүйцэтгэх үүрэг” сэдвээр илтгэл тавьж Монгол улсаас  “Монгол Улсын терроризмыг санхүүжүүлэх үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэхтэй тэмцэх үндэсний эрх зүйн болон институцийн тогтолцоо” болон шинээр батлагдсан “Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн танилцуулгыг хийлээ.
НИЙТЭЛСЭН: 2019-11-28 өдөр 11:56:4 цаг           ҮЗСЭН: 1322517