92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Салбар нэгж
 • ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН АХМАДЫН ХОЛБОО
  НАХЯ-ны Намын хорооны товчооны гишүүдийн 1970 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн хурлын 21 дүгээр тогтоолоор НАХЯ-ны УАХЕГ-ын дэргэд “Хувьсгалт тэмцлийн ахмад зүтгэлтний зөвлөл”-ийг байгуулсан нь тус Хол...
  2018-10-01 17:32:50 Дэлгэрэнгүй
 • ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ТУСГАЙ АРХИВ
  Монгол Улсын ууган архивуудын нэг болох ТЕГ-ын Тусгай архив нь Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 1932 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалаар байгуулагдсан түүхтэй....
  2018-10-01 17:32:24 Дэлгэрэнгүй
 • ҮНДЭСНИЙ ТАГНУУЛЫН АКАДЕМИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
  Үндэсний тагнуулын академи нь анх 1997 онд Гэгээрлийн сайдын 209 дүгээр тушаал, УАБХГ-ын даргын 386 дугаар тушаалаар “Тагнуулын Ерөнхий газрын Дээд сургууль” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдаж, улмаар Бол...
  2018-10-01 17:31:05 Дэлгэрэнгүй