92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Иргэдийг хүлээн авах байрны байршил болон цагийн хуваарь
Тагнуулын ерөнхий газрын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авах хуваарь
 
Д/д Албан тушаал Хугацаа
1. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Сар бүрийн эхний 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
2. Тагнуулын ерөнхий газрын дэд дарга Сар бүрийн 3 дахь 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
3. Тагнуулын ерөнхий газрын Тамгын  газрын дарга Сар бүрийн 2,4 дэх 7 хоногийн Даваа  гарагийн 16:00-17:00 цаг
Жич: Тагнуулын ерөнхий газрын Тамгын газрын бичиг хэргийн ажилтнаар дамжуулан иргэдийг хүлээн авна. Утас: 51-260128
 
Тусгай архиваас иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь
 
Гараг Үйлчлэх цаг
Үдээс өмнө Цайны цаг Үдээс хойш
Даваа 08:30-12:30 12:30-13:30 14:00-16:00
Лхагва 08:30-12:30 12:30-13:30 14:00-16:00
Баасан 08:30-12:30 12:30-13:30 14:00-16:00

 

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-01 өдөр 18:58:1 цаг           ҮЗСЭН: