92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Аудио материал
Нэр Файл татах Файл сонсох
1
2 Дотоодыг хамгаалах газрын анхын ажилтан Дамдин
3 Эх орны даалгавраар хилийн чанадад
4 Хорин настай хэлтсийн дарга
5 Шинэ тутам байгуулагдсан дотоодыг хамгаалах газар
6 Монголын алдарт тагнуулч Намдагын Малайхүү, Жамсрангийн Гончигийн Намтар
7 Дотоодыг хамгаалах газрын анхын ажилтан Дамдин
8 Эх орны даалгавраар хилийн чанадад
9 Хорин настай хэлтсийн дарга
10 Монголын алдар тагнуулч Намдагийн Манлайхүү, Жамсрангийн Гончигийн намтар
11 Шинэ тутам байгуулагдсан дотоодыг хамгаалах газар