92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Аудио материал
Нэр Файл татах Файл сонсох
1 Дотоодыг хамгаалах газрын анхын ажилтан Дамдин
2 Эх орны даалгавраар хилийн чанадад
3 Хорин настай хэлтсийн дарга
4 Шинэ тутам байгуулагдсан дотоодыг хамгаалах газар
5 Монголын алдарт тагнуулч Намдагын Малайхүү, Жамсрангийн Гончигийн Намтар
6 Дотоодыг хамгаалах газрын анхын ажилтан Дамдин
7 Эх орны даалгавраар хилийн чанадад
8 Хорин настай хэлтсийн дарга
9 Монголын алдар тагнуулч Намдагийн Манлайхүү, Жамсрангийн Гончигийн намтар
10 Шинэ тутам байгуулагдсан дотоодыг хамгаалах газар