92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Терроризм
 • БИОТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ ЗАНАЛ, ТҮҮНЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АСУУДАЛ
  ...
  2020-03-11 12:57:49 Дэлгэрэнгүй
 • Бүс нутгууд дахь терроризмын нөхцөл байдал олон улсын терроризмын нөхцөл байдалд нөлөөлөх нь /2020/
  Дэлхийн улс орнуудын зүгээс терроризмтой тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд ихээхэн амжилт гаргаж буй нь олон улсын терроризмын аюулын эрсдэлийг бууруулах чухал хүчин зүйл гэж үзэж бу...
  2020-02-06 14:46:15 Дэлгэрэнгүй
 • ИСЛАМЫН УЛС (ДАЕШ) ТЕРРОРИСТ БАЙГУУЛЛАГЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА
  Исламын Улс буюу ДАЕШ /Islamic State of Iraq and Syria/ террорист байгууллагын эсрэг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд АНУ, ОХУ, БНТурк тэргүүтэй эвслийн цэргийн хүчин амжилттай тэмцсэний дүнд тус террорист...
  2019-11-28 12:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМТЭЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН АРГА ТУРШЛАГААС ХУВААЛЦЛАА
  Нэгдсэн Үндсэний Байгууллагын (НҮБ) Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас Монголбанк, Санхүү мэдээллийн алба, Гадаад харилцааны яам болон Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлтэ...
  2019-11-28 11:56:41 Дэлгэрэнгүй