БАЙГУУЛЛАГЫН ШАГНАЛ

Тагнуулын байгууллагын хүндэт тэмдэг

Тагнуулын байгууллагын медалиуд

Тагнуулын ерөнхий газрын ойн тэмдэг

Салбар нэгжүүдийн ойн тэмдэг
 
 
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-01 өдөр 17:15:0 цаг