92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Төрийн албаны зөвлөлийн Тагнуулын ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Салбар зөвлөлийн дарга - Тагнуулын ерөнхий газрын дарга

Гишүүд:

  • Тагнуулын ерөнхий газрын Тэргүүн дэд дарга
  • Тагнуулын ерөнхий газрын Дэд дарга
  • Тамгын газрын дарга
  • Дотоод хяналт-аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг хариуцсан газрын дарга
  • Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан хэлтсийн дарга

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга - Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан орлогч дарга

Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн 344 дугаар тогтоол

НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-25 өдөр 10:33:1 цаг           ҮЗСЭН: