92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ТЕГ-ын даргын тушаал
 • ТӨМӨР ЗАМААР АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ, АЧИЖ БУУЛГАХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ
  ...
  2021-06-07 17:02:29 Дэлгэрэнгүй
 • МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ГАЗРААС ҮЗҮҮЛЭХ ТӨЛБӨРТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН ТАРИФ
  ...
  2018-10-05 13:17:04 Дэлгэрэнгүй
 • АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ШАЛГАЛТЫН ЖУРАМ
  ...
  2018-10-05 13:16:08 Дэлгэрэнгүй
 • ТУСГАЙ ХЭРЭГСЭЛ ҮЙЛДВЭРЛЭХ, ДУУРАЙЛГАН ХИЙХ, ГАДААД УЛСААС ОРУУЛЖ ИРЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
  ...
  2018-10-05 13:14:52 Дэлгэрэнгүй