92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Эрхэм зорилго, үндсэн чиг үүрэг
Эрхэм зорилго
 
Монгол Улсын үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг тагнуулын аргаар хамгаална.
 
Үндсэн чиг үүрэг
 
Тагнуулын ерөнхий газар нь тагнуулын байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, үндэсний аюулгүй байдлыг тагнуулын аргаар хангах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилго бүхий Засгийн газрын тохируулагч агентлаг мөн. 
 
Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-01 өдөр 17:06:1 цаг           ҮЗСЭН: