92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ТЕРРОРИСТ ЭТГЭЭДҮҮДИЙН ЦАХИМ ОРЧИН ДАХЬ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТАЛААР
НИЙТЭЛСЭН: 2020-05-04 өдөр 16:48:4 цаг           ҮЗСЭН: 1285138