92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Эрх зүйн акт
 • ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ
  Мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлэхэд ажиллах хүчний бүтцийн зохист түвшинд хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ур чадвартай, мэргэшсэн, туршлагатай ахмадууд болон шинэ мэдлэг, өндөр болов...
  2021-06-29 09:24:57 Дэлгэрэнгүй
 • СУРГАЛТЫН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ
  Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн албан хаагчийг тасралтгүй сургаж, шатлан дэвшихэд нь шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэн мэргэшүүлэх сургалтын тогтолц...
  2021-06-29 09:15:06 Дэлгэрэнгүй
 • ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ
  Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орны засгийн газар болон эрүүл мэндийн салбарын удирдлагуудад эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын эрүүл, ахуй, аюулгүй байдалд эрсдэлд учирч болзошгүй байгаа тал...
  2021-06-29 09:08:30 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРҮҮД
  ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ШИЙДВЭРҮҮД...
  2020-12-10 16:58:15 Дэлгэрэнгүй