92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Монгол улсын хууль

Авлигын эсрэг хууль

Архивын тухай

Байгууллагын нууцын тухай

Биеийн тамир, спортын тухай /шинэчилсэн найруулга/

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай 

Галт зэвсгийн тухай

Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай

Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Гүйцэтгэх ажлын тухай

Захиргааны ерөнхий хууль

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай

Зөрчлийн тухай

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай

Зэвсэгт хүчний тухай /шинэчилсэн найруулга/

Иргэний хууль

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай

Монгол Улсын Үндсэн хууль

Монгол Улсын батлан хамгаалах тухай

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхолын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

Онц байдлын тухай

Прокурорын тухай

Тагнуулын байгууллагын тухай

Үй олноор хөнөөх зэвсэг дэлгэрүүлэх болон терроризмтой тэмцэх тухай

Төрийн болон албаны нууцын тухай

Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай

Төрийн албаны тухай

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

Төрийн албаны тухай /шинэчилсэн найруулга/

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай

Төсвийн тухай /шинэчилсэн найруулга/

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай

Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

Харъяатын тухай

Харилцаа холбооны тухай

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай

Хилийн боомтын тухай

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай

Хөдөлмөрийн тухай

Хувь хүний нууцын тухай

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

Цөмийн энергийн тухай

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

Цэргийн албаны тухай

Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай

Эрүүгийн хууль

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

НИЙТЭЛСЭН: 2018-10-05 өдөр 12:48:4 цаг           ҮЗСЭН: