92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ЭХ ОРОНЧ ҮЗЭЛ - ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАТАЛГАА

НИЙТЭЛСЭН: 2022-01-17 өдөр 10:21:5 цаг           ҮЗСЭН: 97442