92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Тусгаар тогтнол сэтгүүл
  • "ТУСГААР ТОГТНОЛ" СЭТГҮҮЛ. 2019 №2 (46)
    "ТУСГААР ТОГТНОЛ" СЭТГҮҮЛ. 2019 №2 (46)...
    2019-12-12 16:33:20 Дэлгэрэнгүй
  • "ТУСГААР ТОГТНОЛ" сэтгүүл. 2019 №1 (45)
    "ТУСГААР ТОГТНОЛ" сэтгүүл. 2019 №1 (45)...
    2019-12-12 16:31:40 Дэлгэрэнгүй