92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Видео мэдээ
 • Аюулгүй байдлын гэрчилгээ
  Аюулгүй байдлын гэрчилгээ...
  2020-10-06 19:50:36 Дэлгэрэнгүй
 • Аюулгүй байдлын шалгалт
  Аюулгүй байдлын шалгалт...
  2020-10-06 19:48:54 Дэлгэрэнгүй
 • Мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах
  Мэдээлэл өгсөн иргэнийг урамшуулах...
  2020-10-06 19:47:02 Дэлгэрэнгүй