МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг
Төрийн болон албаны нууцтай танилцах болон нууцын ажилтны зөвшөөрөл авах

Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д заасан "Төрийн нууцыг хариуцах нууцын ажилтныг Тагнуулын байгууллага шалгаж зөвшөөрөл олгоно"-ы дагуу нууцын ажилтны зөвшөөрөл авахад дараах материалыг бүрдүүлнэ. 

  • Төрийн албан хаагчийн анкет;
  • 2 хувь цээж зураг;
  • 3 үеийн намтар;
  • Их, Дээд сургууль төгссөн дипломын хуулбар;
  • Албан байгууллагын тодорхойлолт;
  • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт.