МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Эрдэм шинжилгээ, сургалт, судалгаа
ТЭСРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТӨРӨЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны төлөвлөгөө, “Чингис хаан” ОУНБ-ын аюулгүй байдлын хорооны 2018 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн төрөл, аюулгүй ажиллагаа, тэсрэх бодисыг хэрхэн илрүүлэх, таньж мэдэх асуудал” сэдвээр 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр орон нутгийн нисэх буудлуудын аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч 20 албан хаагчид сургалт зохион байгуулав.