МОНГОЛ УЛСЫН ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
GENERAL INTELLIGENCE AGENCY OF MONGOLIA
EN
MN
Аудио материал
Монголын алдар тагнуулч Намдагийн Манлайхүү, Жамсрангийн Гончигийн намтар
Шинэ тутам байгуулагдсан дотоодыг хамгаалах газар
Монголын алдарт тагнуулч Намдагын Малайхүү, Жамсрангийн Гончигийн Намтар