БАТ-ОЧИРЫН ШАГДАРЖАВ (1941-1946 он)

1912 онд Өмнөговь аймгийн нутагт төрсөн. 1924-1927 онд бага сургууль, 1929 онд Багшийн сургууль, 1929-1932 онд багш, эвлэлийн хорооны дарга, эрхлэгч, 1932-1940 онд ДЯЯ-нд цэрэг, төлөөлөгч, ахлах төлөөлөгч, тасаг, хэлтсийн даргаар, 1940-1941 онд УАСХГ-ын дарга, 1941-1946 онд ДЯЯ-ны сайдаар ажиллаж байв. 1946-1948 онд Цэргийн яамны тагнуулын хэлтсийн дарга, 1948-1952 онд ЗХУ-д Фрунзийн нэрэмжит цэргийн академид, 1952-1972 онд Цэргийн яаманд хэлтсийн дарга, Цэргийн сургуулийн захирал, УЦСЕГ-ын дарга, гадаадын мэргэжилтэнд үйлчлэх газрын эрхлэгч зэрэг ажлыг хийж яваад тэтгэвэрт гарчээ. Хошууч генерал цолтой. Байлдааны гавьяаны улаан туг, Байлдааны гавьяаны одон, бусад медалиар шагнагджээ.