92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • Цасны баяр болов.
  ...
  2010-02-02 15:10:15 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын байгууллагын ажилтнууд медаль хүртэв.
  ...
  2010-02-02 10:10:41 Дэлгэрэнгүй
 • Уулзалт-ярилцлага болов.
  ...
  2010-02-01 15:10:50 Дэлгэрэнгүй
 • Судалгааны уулзалт зохион байгуулав.
  ...
  2010-01-29 15:10:08 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргыг томилов.
  ...
  2010-01-29 10:10:34 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газарт төрийн нууц хариуцсан нэгж байгуулагдав.
  ...
  2010-01-28 15:10:15 Дэлгэрэнгүй
 • Хэвлэлийн төлөөлөгчийг томилов.
  ...
  2010-01-28 10:10:43 Дэлгэрэнгүй
 • Нэг өдрийн цалингаа хандивлав.
  ...
  2010-01-25 15:10:48 Дэлгэрэнгүй