92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • “Нээлттэй хаалганы өдөр” зохион байгуулав.
  ...
  2010-06-22 15:10:52 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕГ-ын удирдлага аймгуудын Засаг дарга нартай уулзлаа.
  ...
  2010-06-09 15:10:24 Дэлгэрэнгүй
 • ТЕГ-аас зөвшөөрөл авах ёстой.
  ...
  2010-06-08 15:10:51 Дэлгэрэнгүй
 • Үндэсний тагнуулын академийн анхны төгсөлт боллоо.
  ...
  2010-06-03 15:10:27 Дэлгэрэнгүй
 • Ярилцлага зохион байгуулав
  ...
  2010-05-31 15:10:44 Дэлгэрэнгүй
 • Манай улсын ЭМЯ-нд дахин тусламж үзүүллээ
  ...
  2010-05-20 15:10:15 Дэлгэрэнгүй
 • БСШУЯ-ны сайд Ё.Отгонбаяр лекц уншив.
  ...
  2010-05-12 15:10:41 Дэлгэрэнгүй
 • Онол практикийн хурал боллоо
  ...
  2010-04-30 11:10:40 Дэлгэрэнгүй