92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • Судалгааны уулзалт зохион байгуулав.
  ...
  2010-01-29 15:10:08 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газрын тэргүүн дэд даргыг томилов.
  ...
  2010-01-29 10:10:34 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газарт төрийн нууц хариуцсан нэгж байгуулагдав.
  ...
  2010-01-28 15:10:15 Дэлгэрэнгүй
 • Хэвлэлийн төлөөлөгчийг томилов.
  ...
  2010-01-28 10:10:43 Дэлгэрэнгүй
 • Нэг өдрийн цалингаа хандивлав.
  ...
  2010-01-25 15:10:48 Дэлгэрэнгүй
 • Хасаа харвааны тэмцээн боллоо.
  ...
  2010-01-18 15:10:20 Дэлгэрэнгүй
 • Тагнуулын ерөнхий газар танилцуулга-мэдээлэл гаргалаа.
  ...
  2010-01-18 09:10:25 Дэлгэрэнгүй
 • Тайлангийн хурал болов.
  ...
  2010-01-12 15:10:17 Дэлгэрэнгүй