92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
 • НУУЦ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛД ИЛТГЭЛ ТАВИЛАА
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧ БОЛОХООС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • УРАН БҮТЭЭЛЧИДТЭЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАЛАА
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • “МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД”-ААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ОНОЛ ПРАКТИКИЙН ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
 • ТРОЛЛИНГ БУЮУ ИНТЕРНЭТ ТРОЛЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ
  ...
  2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй