92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээлэл
  • МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
    ...
    2018-05-01 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ
    ...
    2018-04-30 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • “МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
    ...
    2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • НУУЦ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
    ...
    2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛД ИЛТГЭЛ ТАВИЛАА
    ...
    2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧ БОЛОХООС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА
    ...
    2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • УРАН БҮТЭЭЛЧИДТЭЙ ХАМТАРЧ АЖИЛЛАЛАА
    ...
    2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй
  • “МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ӨНӨӨГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД”-ААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
    ...
    2018-04-28 00:00:00 Дэлгэрэнгүй