92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Цаг үеийн мэдээ
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ САХИН БИЕЛҮҮЛЭХ НЬ ИРГЭН БҮРИЙН ҮҮРЭГ МӨН
  Монгол Улсын иргэн нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан улс төр, нийгэм-соёл, эдийн засгийн хүрээний эрх, эрх чөлөөг эдлэхийн зэрэгцээ Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх үн...
  2019-11-22 10:04:03 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  ТЕГ-ын Дархан-Уул аймаг дахь хэлтсээс аймгийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын нийт албан хаагчдад "Төрийн болон албаны нууцын тухай" хуулийн талаар сургалт зохион байгууллаа....
  2018-10-05 12:32:07 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА
  2018 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Чингис хаан” ОУНБ-ын 40 албан хаагчид “Төрийн болон албаны нууцын тухай ойлголт” сэдвээр “сургалт зохион байгууллаа. ...
  2018-10-05 12:30:06 Дэлгэрэнгүй
 • “ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦ”-ЫН ТАЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
  ТЕГ-ын Дархан-Уул аймаг дахь хэлтсээс аймаг дахь анхан шатны шүүхийн албан хаагч нарт "Төрийн болон албаны нууцын тухай" хуулийн талаар сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар тус хуулийн шинэ...
  2018-05-23 14:03:28 Дэлгэрэнгүй
 • ТӨРИЙН БОЛОН АЛБАНЫ НУУЦЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТАЛААР
  Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ын 3.6.3.2, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ар...
  2018-04-28 17:27:31 Дэлгэрэнгүй
 • “МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ” СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
  Тагнуулын ерөнхий газрын Төрийн мэдээлэл, холбооны газар, Дархан-Уул аймгийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран 2017 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдөр “Мэдээллийн аюулгүй байдал” сэдвээр сургалт зохион...
  2018-04-28 17:27:31 Дэлгэрэнгүй
 • НУУЦ ХАРИУЦСАН АЖИЛТНУУД СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА
  Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг баталж, 2017 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж, мөрдөж ...
  2018-04-28 14:03:28 Дэлгэрэнгүй