92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
БОГД ХААНТ МОНГОЛ УЛСЫН 1919-1921 ОНЫ ҮЕИЙН ЦЭРЭГ, ТАГНУУЛЫН АЖИЛЛАГАА

НИЙТЭЛСЭН: 2021-12-08 өдөр 15:05:5 цаг           ҮЗСЭН: 1389