92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНДЭТ ЧЕКИСТ МАЖИГИЙН ЧИМЭДЦЭРЭН
НИЙТЭЛСЭН: 2021-11-24 өдөр 08:56:2 цаг           ҮЗСЭН: 361