92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Дотоодыг хамгаалах газрын дарга Даваагийн Намсрай

НИЙТЭЛСЭН: 2021-05-25 өдөр 11:14:1 цаг           ҮЗСЭН: 1538