92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Тагнуулын байгууллагаас XX зууны эхэн үед Төвдөд явуулж байсан үйл ажиллагаа

НИЙТЭЛСЭН: 2021-04-23 өдөр 14:38:4 цаг           ҮЗСЭН: 3930