92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Дотоодыг хамгаалах газрын гадаад тагнуулын үйл ажиллагаа

НИЙТЭЛСЭН: 2021-03-22 өдөр 11:41:0 цаг           ҮЗСЭН: 2903