92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ ХОРИГ АРГА ХЭМЖЭЭ

Сүүлийн жилүүдэд Европын холбоо нь Европын аюулгүй байдал, ашиг сонирхлыг хамгаалах үүднээс кибер аюул заналын эсрэг хариу арга хэмжээ авах чадвараа нэмэгдүүлж байгаа ба кибер халдлагаас урьдчилан сэргийлэх, хязгаарлалтын арга хэмжээ авах эрх зүйн орчин 2019 оны 5 дугаар сард батлагдаж саяхан шинэчлэгдсэн билээ.

Энэ оны 7 дугаар сарын 30-ны өдөр Европын холбоо нь 6 хүн, 3 аж ахуйн нэгжид кибер халдлагатай холбогдуулан хязгаарлалтын арга хэмжээ авна гэж мэдэгдсэн. Үүнд БНХАУ-ын хоёр иргэн, ОХУ-ын дөрвөн иргэн болон ОХУ-ын цэргийн тагнуулын байгууллага, Хойд Солонгосын компани, БНХАУ-ын аж ахуйн нэгж багтсан ба аялал жуулчлалын хориг, хөрөнгө мөнгийг битүүмжлэх зэрэг арга хэмжээ авчээ.

Европын холбооноос нээлттэй, тогтвортой, энх тайван, аюулгүй кибер орон зайг баримталж, энэ чиглэлийн дэг журмыг сурталчлан таниулахын тулд олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх шаардлагатай байгааг илэрхийлэв.

Ингэснээр Европын холбоо анх удаа кибер халдлагад үндэслэн хориг арга хэмжээ авсан тохиолдол болж байгаа бөгөөд энэ нь дэлхий нийтээр кибер аюулгүй байдлыг чухалчлан авч үзэж эхэлснийг харуулж байна.

Эх сурвалж: https://www.consilium.europa.eu/

НИЙТЭЛСЭН: 2020-09-03 өдөр 19:29:2 цаг           ҮЗСЭН: 842