92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Тагнуулын байгууллагын анхны дарга Д.Балдандорж

НИЙТЭЛСЭН: 2020-08-17 өдөр 16:39:4 цаг           ҮЗСЭН: 805