92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Хоёр төрийн тагнуулч Ажвайн Данзан

НИЙТЭЛСЭН: 2020-06-03 өдөр 15:00:0 цаг           ҮЗСЭН: 655