92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Байтаг Богдоос төрсөн Монгол Улсын баатар Баясгалангийн Бадам

НИЙТЭЛСЭН: 2020-02-17 өдөр 18:33:5 цаг           ҮЗСЭН: 101