92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИСЫН ХУУЛЬ БУС ЭРГЭЛТ, ТҮҮНЭЭС СЭРГИЙЛЭХ АСУУДЛААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2020 оны 01 дүгээр сарын 14-өөс 28-ны өдрүүдэд “МИАТ” ХК-ийн агаарын хөлгийн 55 нисэгч, 142 үйлчлэгч, 74 техникийн ажилтанд  “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын төрөл зүйл, түүнийг хэрэглэсэн хүнд илрэх шинж тэмдэг, энэ төрлийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх хууль эрх зүйн орчин, урьдчилан сэргийлэх арга зам” зэрэг сэдвээр 8 удаагийн сургалт зохион байгууллаа.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-01-31 өдөр 18:37:3 цаг           ҮЗСЭН: 306