92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ХАЛХЫН БУУРАЛ ХЭМЭЭН АЛДАРШСАН ТАГНУУЛЧ МЯГМАРЫН БАЛДАН

НИЙТЭЛСЭН: 2019-11-21 өдөр 12:17:5 цаг           ҮЗСЭН: 294