92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
БАРУУН ХИЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХАД ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛЛАГА

НИЙТЭЛСЭН: 2019-10-10 өдөр 17:15:3 цаг           ҮЗСЭН: 447