92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
ТАГНУУЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН МӨРДӨН ШАЛГАХ ГАЗРААС МӨРДӨН ШАЛГАХ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ХЭРГИЙН ТООН МЭДЭЭ

Тагнуулын ерөнхий газрын Мөрдөн шалгах газраас мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж буй гомдол мэдээлэл, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын хэрэг болон цагаатгалын хэргийн тоон мэдээг 2019 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний байдлаар тоймлон хүргэж байна.

 

 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-06-14 өдөр 16:40:4 цаг           ҮЗСЭН: 106