92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Төрийн байгууллагын зарим алба хаагчдад хар тамхины чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа

Тагнуулын ерөнхий газар, Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, БНСУ-ын олон улсын гэмт хэргийн мэдээллийн төвийн ажилтнуудтай хамтран  Нийслэлийн цагдаагийн газар, Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, ЦЕГ-ын Хар тамхитай тэмцэх газар, Нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, нийгмийн ажилтнуудаас бүрдсэн 350 албан хаагчид “Хар тамхи, мансууруулах бодисын гэмт хэргийн  олон улсын чиг хандлага, энэ төрлийн гэмт хэргийн хууль бус эргэлтээс урьдчилан сэргийлэх” зэрэг сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-22 өдөр 16:42:3 цаг           ҮЗСЭН: 70