92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
“Тагнуулын байгууллагын цагаан ном” хэвлэгдэн гарлаа

Тагнуулын Ерөнхий Газрын Тусгай архиваас улс төрийн хилс хэрэгт шийтгэгдсэн тагнуулын байгууллагын ажилтнуудын дурсгалд зориулан “Тагнуулын байгууллагын цагаан ном”-ыг бэлтгэн гаргалаа.

Энэхүү дурсгалын номонд тагнуулын байгууллагаас ЗХУ-д улс төрийн хилс хэрэгт шийтгэгдсэн 35, Монгол Улсад улс төрийн хилс хэрэгт шийтгэгдсэн 82 хүний товч намтар, гэрэл зураг багтжээ.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-04-09 өдөр 16:31:3 цаг           ҮЗСЭН: 86