92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн хуралдаан

Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн хуралдаан 2009 оны 1 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11 цагт Байгаль орчин, аялал жуучлал, Гадаад харилцаа, Эрүүл мэндийн дэд сайд, газар, агентлагийн дарга нарын 14 гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй явагдлаа. Хуралдаанаар Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн 2006-2008 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын тайланг дүгнэж, санал оруулан Засгийн газарт танилцуулах, 2008 оны тайлан мэдээ, НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх хороонд хүргүүлэх Үндэсний илтгэлийг дүгнэх, цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах зэрэг асуудлыг хэлэлцлээ. Хуралдаанаас 2006-2008 нэгдсэн төлөвлөгөөний биелэлтэй танилцаад Засгийн газарт танилцуулах, НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх хороонд Үндэсний илтгэлийг хүргүүлэхээр тогтлоо.

НИЙТЭЛСЭН: 2013-09-23 өдөр 10:40:5 цаг           ҮЗСЭН: 116