92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
НҮБ-ын гишүүн орнуудын терроризмтой тэмцэх байгууллагуудын тэргүүн нарын өндөр түвшний 2 дугаар бага хурал дээр Монгол Улсын Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн дарга, хурандаа П.Одонбаатар мэдэгдэл хийв.