92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Дэлхийн II дайны үед БНМАУ-аас Зөвлөлтийн ард түмэнд тусалсан “Бүхнийг фронтод”, “Бүгдийг ялалтын төлөө” хөдөлгөөн