92263017 •
  General operator
1800-1280 •
  Open line for civilians
92263535 •
  Information about State and     official secrets
Төрийн албаны зөвлөлийн Тагнуулын ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

Салбар зөвлөлийн дарга - Тагнуулын ерөнхий газрын дарга

Гишүүд:

  • Тагнуулын ерөнхий газрын дэд дарга
  • Төрийн албаны төв байгууллагын төлөөлөл
  • Тамгын газрын дарга
  • Нэгдүгээр газрын дарга
  • Хоёрдугаар газрын дарга
  • Аравдугаар газрын дарга
  • Дотоод хяналт-аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг хариуцсан газрын дарга
  • Захиргаа, эрх зүйн хэлтсийн дарга
  • Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан хэлтсийн дарга

Салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга - Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах ажилтан

Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 143 дугаар тогтоол

НИЙТЭЛСЭН: 2019-01-25 өдөр 10:33:1 цаг           ҮЗСЭН: 1