92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Ковид-19-ийн дараах төрийн алба

Ковид-19-ийн дараах төрийн алба

https://www.yumpu.com/ru/document/read/65290116/government-after-shock-summary-report-mng-f1

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-29 өдөр 17:18:2 цаг           ҮЗСЭН: 46