92263017 •
  Ерөнхий зохицуулагч
1800-1280 •
  Иргэдээс мэдээ мэдээлэл авах
92263535 •
  Төрийн болон албаны нууцтай   холбоотой мэдээ, мэдээлэл
Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны хэвийн, тасралтгүй байдлыг хангах нь

Цахим гарын авлага

https://www.yumpu.com/xx/document/read/65287443/covid-19-20210210 

НИЙТЭЛСЭН: 2021-06-29 өдөр 17:16:0 цаг           ҮЗСЭН: 40